Vi ser bilde av Ellen Bowitz, Christine Sandvold, Rune Hauge, Espen Kverneland, Kari Ødegård Aas, Kristin Barvik, og Ingeborg Tungland.

Digi Rogaland vil ha flere fagfolk med på laget

Vi søker etter ledere til tre av faggruppene våre. Er du engasjert i data og innsikt, virksomhetsarkitektur, eller i prosessforbedring og gevinstrealisering. Ta kontakt og søk!

Publisert : 19.12.2023

Digi Rogaland består av engasjerte folk som er opptatt av digitalisering, og tenker at egen kommune har nytte av at man sitter tett på de endringene som skjer.

Som regional enhet jobber Digi Rogaland for å samordne digitaliseringsinnsatsen i kommunene i Rogaland. Vi er et av digi-nettverkene som jobber i samarbeid med KS på oppdrag fra myndighetene for å organisere og innføre nye digitale løsninger i kommunene.

Vi søker nå etter flere engasjerte fagfolk i rogalandskommunene med spesiell interesse og kunnskap, til disse faggruppene våre: 

  • Virksomhetsarkitektur i Digi Rogaland
  • Data, Innsikt og Kunstig Intelligens (KI) i Digi Rogaland
  • Faggruppeleder for Forbedringsarbeid i Digi Rogaland

Hvem ser vi etter?

Liker du nettverksbygging på tvers av kommunene, utveksling av erfaringer og informasjonsdeling mellom kommunene innen fagområdet.

  • Har god kjennskap til egen organisasjon – overordnet kunnskap om hvem som gjør hva.
  • Er nysgjerrig på mulighetene som ligger i ny teknologi for å gi bedre tjenester og brukerløsninger for innbyggere og enklere arbeidshverdag for ansatte.

Hva får du igjen for å være med?

  • Gode nettverk til engasjerte fagfolk i andre kommuner
  • Ideer og innspill til forbedringsprosjekter i egen kommune
  • Tidlig kunnskap om – og mulighet til å påvirke – digitaliseringsinitiativ på nasjonalt nivå

Stillingene er basert på frikjøp fra arbeidsgiver i en av rogalandskommunene i en 20 prosent stilling.

Ta kontakt med Rune hauge for mer informasjon.

Kortfattet søknad sendes til rune.hauge@stavanger.kommune.no.

Avklar med leder/kommunedirektør før du sender søknaden.   

Vi ser frem til å motta din søknad!