Bildet viser to hender som skriver på en postit-lapp.

Digi Rogaland søker flere fagfolk innen e-helse med på laget

Er du opptatt av helsesektorens behov for samhandling og digitalisering, og hvordan teknologiske løsninger kan bidra til å forbedre arbeidsprosesser? Ta kontakt og søk!

Publisert : 23.01.2024

Innføring av e-helseløsninger for å forbedre og effektivisere arbeidsmetoder og implementering av velferdsteknologi er viktige verktøy for å sikre bærekraftige tjenester i fremtiden.

Som regional enhet jobber Digi Rogaland for å samordne digitaliseringsinnsatsen i kommunene i Rogaland. Vi er et av digi-nettverkene som jobber i samarbeid med KS på oppdrag fra myndighetene for å organisere og innføre nye digitale løsninger i kommunene.

Digi Rogaland består av engasjerte folk som er opptatt av digitalisering, og tenker at egen kommune har nytte av at man sitter tett på de endringene som skjer. Vi søker nå etter flere engasjerte fagfolk i rogalandskommunene med spesiell interesse og kunnskap innen e-helse.

Hvem ser vi etter:

Liker du nettverksbygging på tvers av kommunene, utveksling av erfaringer og informasjonsdeling mellom kommunene innen fagområdet.

  • Har god kjennskap til egen organisasjon – overordnet kunnskap om hvem som gjør hva.
  • Er nysgjerrig på mulighetene som ligger i ny teknologi for å gi bedre tjenester og brukerløsninger for innbyggere og enklere arbeidshverdag for ansatte.
  • Kan lede/bistå med innføring av e-helseløsninger i kommunene i Rogaland, gjennomføre og delta i arbeid med prosessforbedring, gevinstrealisering, ros-analyse og personvernkonsekvensvurdering.

Hva får du igjen for å være med?

  • Gode nettverk til engasjerte fagfolk i andre kommuner
  • Ideer og innspill til forbedringsprosjekter i egen kommune
  • Tidlig kunnskap om – og mulighet til å påvirke – digitaliseringsinitiativ på nasjonalt nivå

Stillingene er basert på frikjøp fra arbeidsgiver i en av rogalandskommunene i en 60-80 prosent stilling.

Ta kontakt med Rune Hauge, direktør i Digi Rogaland for mer informasjon.

Kortfattet søknad sendes til rune.hauge@stavanger.kommune.no.

Avklar med leder/kommunedirektør før du sender søknaden.

Vi ser frem til å motta din søknad!

Vi ser bilde av Ellen Bowitz, Christine Sandvold, Rune Hauge, Espen Kverneland, Kari Ødegård Aas, Kristin Barvik, og Ingeborg Tungland.