18 kommuner med videre i DigiBarnevern

Prosjektleder Ellen Charlotta Wendel Bowitz er strålende fornøyd med at så mange rogalandskommuner går videre sammen om anbud til nytt fagsystem.

Publisert : 18.09.2023

Fase to av DigiBarnevern er i gang, når 18 rogalandskommuner blir med videre til anbudsprosessen. Nå skal en arbeidsgruppe dannes for å ferdigstille anbudsdokumentasjon, og velge en vertskommune som skal fremme anbudet på vegne av alle kommunene.

– Dette synes jeg er fantastisk gøy og motiverende i det videre arbeidet, sier prosjektleder, Ellen Charlotta Wendel Bowitz.

Kommunene, Hå, Klepp, Karmøy, Haugesund, Utsira, Bokn, Sola, Vindafjord/Etne, Tysvær, Gjesdal, Randaberg, Kvitsøy, Time, Bjerkreim, Sokndal, Lund og Eigersund er med i samarbeidet om denne anskaffelsen.

Bildet viser Ellen Charlotta Wendel Bowitz, som jobber i Digi Rogaland.

Veien videre

Anbudet skal ut i løpet av høsten 2023, og går alt etter planen skal en løsning velges i desember, eller januar 2024. Før sommeren 2024 håper prosjektlederen at et nytt fagsystem er satt inn i drift og en del av det daglige arbeidet ute i de første kommunene i Rogaland.

Etter at løsningen er innført, begynner arbeidet med å få det nye systemet til å bli en naturlig del av det daglige arbeidet. Det er også viktig at prosjektet sikrer en kontinuerlig forbedring av rutiner. 

– Det er mange nasjonale løsninger som skal rulles ut i Rogaland fremover. Jeg mener dette er veien å gå - vi må samarbeide og spille hverandre gode, sier Ellen Charlotta Wendel Bowitz. 

Bakgrunn DigiBarnevern

Barnevernsreformen som trådte i kraft 1.1.2022, flytter mer ansvar over til kommunene på barnevernsområdet. Målet er å styrke det forebyggende arbeidet og tidlig innsats. Det nasjonale initiativet DigiBarnevern kom i 2016, for å utvikle og sørge for bedre IT- løsninger i barnevernet, og består av to overordnade prosjekter, et kommunalt og et statlig.

Statlige leveranser:

  • Nasjonal portal for bekymringsmelding (lansert 4.2020).
  • Barnevernsfaglig kvalitetssystem (lansert/ tilgjengeliggjort januar 2022) som skal være inkludert i nytt fagsystem.
  • Rapporteringsbank og begreper (lansert og testes med nye versjoner fortløpende i 2022)
  • Informasjonsmodell og meldingsformater (under arbeid).

Kommunale leveranser:

Fagsystem - En IT løsning som skal gi ansatte og ledere i det kommunale barnevernet støtte til saksbehandling, styring og samhandling, bidra til økt effektivitet, kvalitet og forsvarlighet i barnevernstjenesten og forbedre samhandlinga med interessenter, barn og familier. Fagsystemet skal inkludere nye faglige rammeverk som lages av Bufdir (barnevernsfaglig kvalitetssystem). Målet er at ansatte skal få faglig støtte med et kunnskapsbasert grunnlag.

Innbyggertjenester (Forventes klart mid. 2024) KS har ansvar for å lage en portal for innbyggerne, hvor barn, unge og foresatte kan medvirke, kommunisere og få innsyn i sin sak hos barnevernet via «Min side». Løsningen skal være ferdig i 2024.