Digitalisering innenfor planfeltet

30 mars 2023

Se opptaket av webinaret her

Publisert : 31.03.2023

Over 200 personer var innenfor da Digi Rogaland, ved faggruppen for Plan, bygg og geodata og leder Kristin Barvik arrangerte webinaret Digitalisering innenfor planfeltet.

Se opptaket av webinaret her:

Om videovinduet ikke fungerer kan du prøve denne lenken.

Dette var programmet:

Visjonen om en fulldigitalisert plantjeneste

Nasjonal produktspesifikasjon for ePlansak presenterer kommune-Norges visjon for en fremtidig fulldigitalisert arbeidsflate for ansatte som jobber med reguleringsplan-saker. Hva er innholdet i denne fremtidsvisjonen

v/Kristin Barvik, Sandnes kommune

Digitale bestemmelser

Mottak av plandata fra Fellestjenester-plan vil gi rammeverket for digitale bestemmelser og samarbeidsprosjektet "DigiPlan med digitale bestemmelser" kan bidra med kunnskap om muligheter og begrensninger. Samarbeidsprosjektet var et samarbeid mellom Orkland, Stjørdal og Trondheim kommuner, gjennomført mars 2021 - mars 2022. Kunnskapen ble videreført i utviklingsprosjekt mellom Trondheim kommune og Norconsult for å teste brukerløsninger.

Prosjektene er ledd i arbeidet med å utvikle og ta i bruk digitale bestemmelser i reguleringsplaner.

v/ Wenche Stinesen

Sjekklisteprosjektet

Det er et stort gevinstpotensial i å sjekke forslag til reguleringsplaner digitalt før de sendes til kommunen. I Sjekklisteprosjektet har en testet hvordan en kan legge til rette for slik kontroll. Prosjektet bygger på infrastrukturen for validering og innsending av byggesøknader som allerede er utviklet gjennom Fellestjenester Bygg

v/ Tor Gunnar Øverli, KS/Asplan Viak

Forslagsbase

Visjonen om forslagsbasen er å utvikle en «kontainer» for arealplaner under utarbeidelse. Forslagsbasen håndterer ulike versjoner og alternativer av et planforslag og er utgangspunktet for tjenester knyttet til saksbehandling, håndtering av planforslag, høring og samspill.

Norkart har laget en prototype for hvordan mottak av planforslag kan lastes opp som strukturerte data i kommunale fagsystem

               v/ Kjersti Hov, Norkart

ePlansak

KS presenterer hvilken type funksjonalitet som er på plass til nå i ePlansak, og hvordan de tre pilotprosjektene som er presentert i webinaret vil være med å utvide funksjonalitet i systemet

  • v/ Heidi Liv Tomren, KS