Faggrupper

Faggruppen jobber for å effektivisere og samordne saksbehandling og tjenesteleveranser innenfor fagfeltene plan, byggesak og geodata.

Faggruppen bygger videre på nettverksprosjektet Smartkommune, et samarbeid som omfattet 14 kommuner i Stavangerregionen. Nettverket har vært aktivt siden 2005, og jobber for å effektivisere og samordne saksbehandling og tjenesteleveranser innenfor fagfeltene plan, byggesak og geodata, og samarbeid om utvikling og innkjøp av digitale løsninger som betjener behov både for næringsliv og innbyggere. Nettverket har utviklet og eier i fellesskap flere digitale kartbaserte løsninger.

Faggruppens leder:

Kristin Barvik:

kristin.barvik@sandnes.kommune.no