Faggrupper

Ledernettverk og faggrupper

Kompetansedelen av Digi Rogaland sitt arbeid er sterkt knyttet opp mot fagruppene og ledernettverkene.

Ledernettverk: 
e-helse, OppvekstPlan, bygg og geodataSosial og velferd

Faggrupper: Informasjonsikkerhet og personvernVirksomhetsarkitekturData og innsiktProsessforbedring og gevinstarbeid

Grafisk fremstilling av hvilke grupper som er en faggruppe og hvilke som er ledernettverk
Slik ser faggruppestrukturen ut for 2023

Forskjellen på en faggruppe og et ledernettverk er at medlemmene i et ledernettverk er kommunalsjefer, samtidig som ledernettverkene ofte jobber mer strategisk enn en faggruppe.

Les mer om hvordan vi jobber med kompetanse her