Vi ser en illustrasjon av en elektronisk skjerm. En hånd trykker på skjermen, hvor det er er bilde av en person.

Status i arbeidet med felles journalløft

Les nytt notat fra KS om planer og fremdrift!

Publisert : 25.08.2023

 

Innledning

Styringsdokumentet for felles journalløft i kommunene ble godkjent i styret for Felles kommunal
journal interim AS den 30. mai 2023. KS skal videreføre arbeidet med felles journalløft etter
anbefalingene i styringsdokumentet. Dette gjelder i hovedsak 1) videreutvikling av felles rammer og
anbefalinger til fremtidige anskaffelser av journalløsninger og 2) utprøving av
informasjonsdelingstjeneste ved gjenbruk av løsningsmønstre og programvareinfrastruktur i NHN.

KS har i tillegg en rekke pågående aktiviteter innen eHelse som har synergier med og gjensidige
avhengigheter til arbeidet med felles journalløft. Dette inkluderer blant annet arbeid med statlige
virkemidler, tilgangsmodell, innføringsnettverk, godkjenningsordninger, leverandørdialog m.v.

Dette notatet gir en overordnet status på følgende:

A. Status for arbeidet med felles journalløft
B. Tiltak innen eHelse som har synergier med og gjensidige avhengigheter til felles journalløft
C. Vurdering av finansieringskilder for arbeidet med felles journalløft

Les hele notatet her: Status for arbeidet med videreføring av felles journalløft i KS 1.1.pdf