E-helse: informasjonsmøte om nedleggelse av Infotorg - se opptak av webinar

2 juni 2023 12.00

Tjenesten med Infotorg legges ned fra 16. november. Skatteetatens delingstjeneste skal nå gi kommunene tilgang til de samme opplysningene.

Publisert : 19.06.2023

Kommunene har i dag om lag 30 lovpålagte kommunale tjenester som benytter skatte- og
inntektsopplysninger i saksbehandlingen. For de fleste tjenestene har kommunene hentet
disse opplysningene fra innbygger selv. For egenandelsberegning av praktisk bistand og
langtidsopphold institusjon hentes skatte- og inntektsopplysninger fra Infotorg.

Fra 16. november 2023 opphører denne er tjenesten på Infotorg. KS og Skatteetaten har
samarbeidet om å få på plass en ordning for å dele de samme opplysningene via
Skatteetatens delingstjeneste.

Digitaliseringsnettverkene og KS inviterte til møte for å informere om Skatteetatens
delingstjeneste, hva som kreves for å ta den i bruk og konsekvensene av å ikke ha en løsning
på plass når Infotorg stenges 16. november 2023. Informasjonsmøtet hadde særlig fokus på
hvordan beregning av egenandel vil endres.

Se opptaket av webinaret her:

Informasjonsmøte om nedleggelse av Infotorg Hva gjør vi nå-20230602_105508-Meeting Recording.mp4 (sharepoint.com)

Program for informasjonsmøtet 2. juni, kl.12.00- 13.30:

Deling av inntekts- og skatteopplysninger fra Skatteetaten v/ Anne Mette
Dørum, KS

 • Hvordan fungerer løsningen i Skatteetatens delingstjeneste?
 • Hva er konsekvensen for egenandelsberegningen av praktisk bistand
  og langtidsopphold institusjon når dette ikke er på plass 16. november 2023?
 • Hvordan kan kommunene ta i bruk løsningen i Skatteetatens
  delingstjeneste
 • Status hos leverandørene - Hvor langt har leverandørene kommet?
 • Hva gjør vi nå? Hva må kommunene gjøre, hva gjør leverandørene og hvordan kan
  diginettverkene bidra?

Christine Sandvold kan kontaktes for påmelding.

christine.sandvold@stavanger.kommune.no