E-helse: Hva skal kommunene gjøre når infotorget legges ned?

Se opptak av webinar og les mer om tilgang til informasjon rundt egenandelsberegning av praktisk bistand og langtidsopphold på institusjon.

Publisert : 22.06.2023

Fra 16. november 2023 opphører tjenesten på Infotorg. KS og Skatteetaten har
samarbeidet om å få på plass en ordning for å dele de samme opplysningene via
Skatteetatens delingstjeneste.

Digitaliseringsnettverkene og KS holdt 2. juni et informasjonsmøte om dette tema. Anne Mette Dørum fra KS, informerte om hvordan disse endringene skjer og hva som må gjøres i kommunene. Det ble det spesielt søkelys på hvordan beregningen av egenandel nå vil endres.

Kommunene har i dag om lag 30 lovpålagte kommunale tjenester som benytter skatte- og
inntektsopplysninger i saksbehandlingen. For de fleste tjenestene har kommunene hentet
disse opplysningene fra innbygger selv. For egenandelsberegning av praktisk bistand og
langtidsopphold institusjon hentes skatte- og inntektsopplysninger fra Infotorg.

I presentasjonen ble veien videre lagt frem.

Les presentasjonen fra webinaret her:

Informasjon om Skatte- og inntekstopplysninger_webinar 2023-06-02_Dørum.pptx

Se opptaket av webinaret:

Informasjonsmøte om nedleggelse av Infotorg Hva gjør vi nå-20230602_105508-Meeting Recording.mp4 (sharepoint.com)