Faggrupper

Faggruppen for e-helse jobber med å koordinere og støtte prosjekter for å digitalisere de kommunale helsetjenestene.

e-helse er et stort felt, men kort fortalt handler e-helse om å utnytte de teknologiske mulighetene slik at vi får bedre, mer effektive og sikrere helse- og omsorgstjenester. Faggruppen for e-helse er et kompetansemiljø som fungerer som et støttende, rådgivende og koordinerende organ innenfor helseteknologi, samtidig som gruppen jobber for å heve kompetansenivået ute i kommunene.

Faggruppens leder

Kristine Skjøthaug, Stavanger kommune
e-post: kristine.skjothaug@stavanger.kommune.no