Fagpåfyll med Digi Viken:Digital trekning til muntlig eksamen

21 september 2023 08.15 - 08.55

Hør mer om Lillestrøm kommunes erfaringer med ny digital løsning.

Publisert : 11.09.2023

Lillestrøm kommune erfarte at arbeidet med trekning til muntlig eksamen var tidkrevende. Eksamensansvarlig i Oppvekst jobbet sammen med design- og utviklingsavdelingen for å finne mulige måter å gjøre dette enklere og mer effektivt. Resultatet er en digital løsning som har bidratt til å redusere tidsbruk i dette arbeidet. I fagpåfyllet får du vite hvordan vi har jobbet, og du får innsikt i den tekniske løsningen.

Påmelding: