Seminar om KI i Helse- og omsorgsdepartementet

20 september 2023 13.00 - 16.00

Bruk av kunstig intelligens i helse- og omsorgssektoren som tema. Mulighet for digital deltakelse.

Publisert : 05.09.2023

Velkommen til seminar om kunstig intelligens i helse- og omsorgssektoren

HOD i samarbeid med koordineringsprosjektet for kunstig intelligens inviterer til seminar i HODs lokaler onsdag 20. sept kl 13-16. Det er faglig program 13-15, og mulighet til mingling fra 15 til 16.  Vi ønsker at alle som har mulighet kommer til seminaret fysisk, men det er mulig å delta digitalt.

Formål med seminaret er å gi oversikt over status og utviklingstrekk, inkludert arbeidet i med AI Act i EU, med innlegg fra IKT-råd ved Norges delegasjon til EU. Bakgrunnen for seminaret er den rivende utviklingen teknologien er inne i, og behovet for å skjønne både mulighetsrommet og risikobildet bedre. Det planlegges med innlegg fra koordineringsprosjektet, FHI, SLV og KIN, og vi sender oppdatert agenda når innleggene er bekreftet.

Påmelding kan sendes til hilde.margrethe.lovett@ehelse.no