Fagpåfyll med Digi Viken: DigiHelsestasjon

20 september 2023 08.15 - 08.55

Praktiske erfaringer fra Øvre Eiker kommune og Modum kommune.

Publisert : 11.09.2023

DigiHelsestasjon gjør det mulig å kommunisere med helsestasjonen og skolehelsetjenesten på nett. I dette fagpåfyllet får vi høre om praktiske erfaringer med DigiHelsestasjon fra Øvre Eiker kommune og Modum kommune