Fagpåfyll: KommuneCERT

8 desember 2023 08.15 - 08.55

Regjeringen etablerer et digitalt sikkerhetsmiljø for å styrke kommunenes vern mot digitale trusler. Lær mer på møtet hos DigiViken!

Publisert : 30.11.2023

Den 24 november bestemte regjeringen seg for å etablere KommuneCERT som skal bistå kommunene i møte med digitale trusler. Senteret får tilknytning til helsesektorens responsmiljø – HelseCERT som de fleste kjenner godt.

Vi har vært så heldige å få tak i Gunnar Johansen, avdelingsdirektør i Norsk Helsenett som vil komme og holde et innlegg om hva dette betyr for oss i kommune Norge, og hva vi kan vente oss av det nye KommuneCERT.

Digital sikkerhet i kommunene styrkes – regjeringen.no

Gratis