Fagpåfyll DigiViken:Digital ruteoptimalisering i hjemmetjenesten

14 desember 2023 08.15 - 08.55

Hør erfaringer fra kommuner som har brukt løsningen Spider.

Publisert : 29.11.2023

De fem kommunene i DGI samarbeidet har startet med digital ruteoptimalisering i hjemmetjenesten med løsningen Spider.

De har fått god kjennskap til verktøyet og gjort seg noen erfaringer ifht gevinsten/nytten dette gir både ressursmessig og kvalitetsmessig for tjenesten.

Svein Sikle fra DGI vil presentere deres erfaringer.

For påmelding og lenke til arrangement: Fagpåfyll: Ruteoptimalisering – DigiViken