Digi Viken erfaringsdeling: Tilsyn med tildeling og bruk av digitale medisindispensere

16 februar 2024 08.30 - 09.30

Bodø kommune deler sine erfaringer med tilsynet rundt bruken av denne tjenesten i kommunen.

Publisert : 12.02.2024

Statsforvalterne vil i løpet av 2024 gjennomføre tilsyn med bruk av digitale medisindispensere til personer over 65 år som bor hjemme.

Hvilke kommuner det gjelder, og planlagt tidsrom for tilsynet finner man på https://tilsynskalender.statsforvalteren.no/
Det er allerede gjennomført prøvetilsyn i noen kommuner. En av disse er Bodø kommune, som har sagt seg villig til å dele erfaringene sine fra tilsynet med oss.   

Dette er en unik mulighet til å få høre erfaringene fra en kommune som allerede har hatt tilsyn!

For påmelding og mer informasjon:

LENKE TIL ERFARINGSDELINGEN

Erfaringsdeling: Tilsyn med tildeling og bruk av digitale medisindispensere – DigiViken