Webniar: Digital transformasjon innenfor plan, bygg og geodata - Hva er det?

3 oktober 2023 09.00 - 11.00

Her får du gode eksempler fra feltet, nyttig for fagmiljøene ute i kommunene.

Publisert : 07.09.2023

Webinar om Digital transformasjon innenfor plan, bygg og geodata. Hensikten er å gi kunnskap om digital transformasjon, til fagmiljøene i kommunene som skal jobbe med, eller blir berørt av digital tranformasjon.

 

Opptak av webinaret vil bli tilgjengeliggjort i etterkant.

Program:

 • Kl. 0900 - Velkommen v. Per Arne Stavnås, Trøndelag fylkeskommune
   
 • Kl. 0910 - Digital transformasjon av kommunalteknisk område, hvorfor og hvordan v. Fredrik Øvergård, Fosen IKT
   
 • Kl. 0930 - Presentasjon fra Kongsvinger kommune v. Anne Kjersti Briskerud
   
 • Kl. 1010 - Hva gjøres nasjonalt rundt digital transformasjon innen plan, bygg og geodata? v. Heidi Liv Tomren, KS
   
 • Kl. 1040: Spørsmål og avrunding
   

Programkomiteen har bestått av:

Webinaret organiseres sammen med Plannettverket i Trøndelag, GIS-Nettverket i Trøndelag og Norge Digitalt v. Plan- og temadatautvalget i Trøndelag.

 

Påmelding og program:

Microsoft Virtual Events Powered by Teams