h

Let’s Work Together

hello@makoto.com

m. Conference

Via Appia Antica,
224, 00179 Roma, Italy
+1 312 749 8649

Styringsgruppen

Kort fortalt

Styringsgruppen beslutter og prioriterer fellesprosjekter og finansiering av disse

Styringsgruppen fatter beslutninger av overordnet karakter i saker som partene må avklare i fellesskap for å realisere formålet med samarbeidet.

Styringsgruppen vedtar rammene for budsjett, budsjettoppfølging og tildeling av midler. Styringsgruppen behandler også andre dokumenter som er styrende for prosjekter i samarbeidet, beslutter og prioriterer fellesprosjekter og finansiering av disse, samt oppfølging av fremdrift og leveranser. Endringer i de ovenfor nevnte dokumenter skal også godkjennes av styringsgruppen.

Det søkes konsensus i styringsgruppen om beslutninger. Dersom konsensus ikke nås, beslutter styringsgruppens leder. Hver part med gjennomføringsansvar skal sørge for at beslutninger fattet i styringsgruppen blir gjennomført.

Medlemmer

Vararepresentanter

Styringsgruppens leder: Per Kristian Vareide, kommunedirektør i Stavanger kommune

Bodil Sivertsen, rådmann i Sandnes kommune

Representant for Jæren: Anne Berit Berge Ims, rådmann i Hå kommune

Representant for Dalane: Ørjan Daltveit, rådmann i Bjerkreim kommune

Representant for Haugalandet: Ole Bernt Thorbjørnsen, kommunedirektør i Haugesund kommune

Representant for Haugalandet: Sigurd Eikje, rådmann i Tysvær

Representant for Ryfylke: Rune Kloster Tvedt, rådmann Sauda

Representant for KS Rogaland: Helene Arholm

Vararepresentant for Ryfylke: Wictor Juul, rådmann i Hjelmeland

Vararepresentant for Dalane: Lars Arne Oldernes, rådmann Sokndal

Vararepresentant for Jæren: Trygve Apeland, rådmann Time

Vararepresentant for Haugalandet: Vibeke Vikse Johnsen, rådmann Karmøy

 

Observatører:

Fylkesmannen i Rogaland: Jan Petter Stangeland

Rogaland fylkeskommune: Svein Vathne