h

Let’s Work Together

hello@makoto.com

m. Conference

Via Appia Antica,
224, 00179 Roma, Italy
+1 312 749 8649

Ressursgruppen

Kort fortalt

Ressursgruppen skal sikre samhandlingen mellom kommunene og understøtte integrerende prosesser.

Det er etableret en ressursgruppe bestående av operative koordinatorer (typisk digitaliseringssjefer) i kommuner som deltar i samarbeidet og leder for sekretariatet. Gruppen kan utvides med sentrale ressurser innenfor sekretariatets ulike fagområder. Formålet med ressursgruppen er å sikre realisering av samarbeidsavtalens formål, styrke samhandlingen på tvers av kommunene og understøtte integrerende prosesser og oppgaveløsning som bidrar til den felles gjennomføring.

Her kan du lese ressursgruppens mandat