Påmelding DigiBarnevern i Rogaland

Ønsker din kommune å samarbeide om DigiBarnevern? Påmeldingen er nå åpnet!

Publisert : 09.11.2022

Hva er DigiBarnevern?

DigiBarnevern er et nasjonalt initiativ som skal forbedre de digitale løsningene det kommunale barnevernet bruker.

De digitale løsningene som inngår i prosjektet utvikles i samarbeid mellom stat og kommune,som hver for seg har et selvstendig ansvar for å utvikle sine løsninger.

Det kommunale prosjektet består av leveransene: anskaffelse av et nytt IT-system for de deltagende kommunene og en portal for innbyggertjenester som lar barn og foreldre få innsyn i sin egen sak, og samarbeid tettere med barnevernstjenesten. 

Det statlige prosjektet utvikler et digitalt barnevernsfaglig kvalitetssystem som skal gi saksbehandlere faglig og juridisk støtte til barnevernstjenestens vurderinger, beslutninger og dokumentasjon gjennom de ulike fasene av en barnevernssak. 

Påmeldingsfristen er tirsdag 15. november. Du melder din kommune på i skjemaet under.