h

Let’s Work Together

hello@makoto.com

m. Conference

Via Appia Antica,
224, 00179 Roma, Italy
+1 312 749 8649

Prosessforbedring og gevinstarbeid

Faggruppen skal jobbe med prosessforbedring og tjenesteutvikling

Hvilke problemstillinger jobber faggruppen med?

Faggruppen skal være en arena for avdekking av behov for prosessforbedring og tjenesteutvikling som gruppen tror kan løses bedre i fellesskap med andre kommuner. Faggruppen skal også finne et felles rammeverk for metode og begreper for kommunene i Rogaland.

Faggruppen jobber med temaer som prosesskartlegging, prosessledelse og fasilitering, automatisering som prosessforbedring, samt andre autentiske og aktuelle caser fra kommunene i Rogaland. Samlingene blir for å hjelpe hverandre, lære og se relevant arbeid i praksis.

Faggruppens Leder

Tom Kenneth Gilje, Gjesdal kommune