h

Let’s Work Together

hello@makoto.com

m. Conference

Via Appia Antica,
224, 00179 Roma, Italy
+1 312 749 8649

Plan, bygg og geodata (Smart kommune)

Faggruppen jobber for å effektivisere og samordne saksbehandling og tjenesteleveranser innenfor fagfeltene plan, byggesak og geodata.

Hvilke problemstillinger jobber faggruppen med?

Faggruppen bygger videre på nettverksprosjektet Smart kommune, et samarbeid som omfattet 14 kommuner i Stavangerregionen. Nettverket har vært aktivt siden 2005, og jobber for å effektivisere og samordne saksbehandling og tjenesteleveranser innenfor fagfeltene plan, byggesak og geodata, og samarbeid om utvikling og innkjøp av digitale løsninger som betjener behov både for næringsliv og innbyggere. Nettverket har utviklet og eier i fellesskap flere digitale kartbaserte løsninger.

Faggruppens leder:

Kristin Barvik:

kristin.barvik@sandnes.kommune.no

Nyttige lenker:

Smartkommune sin hjemmeside