h

Let’s Work Together

hello@makoto.com

m. Conference

Via Appia Antica,
224, 00179 Roma, Italy
+1 312 749 8649

Personvernombud

Faggruppen skal bidra til at kommunene i Rogaland samarbeider og deler erfaringer på personvernområdet

Hvilke problemstillinger jobber faggruppen med?

Personvernombudets gir behandlingsansvarlige eller den aktuelle databehandleren råd om lover og regler og hvilke forpliktelser som følger med lovverket. Ombudet skal kontrollere overholdelsen av personvernlovgivningen og andre regelverk med med personvernbestemmelser, samt virksomhetens egne interne retningslinjer for personvern. Personvernombudet har også ansvar for å kontrollere etterlevelse etter regelverket, fordeling av ansvar, holdningsskapende tiltak og opplæring av involvert personale. Personvernombudet er kommunenes kontaktpunkt både for innbyggere og for tilsynsmyndigheten.

Gruppen jobber blant annet med å:

  • Samle inn og registrere informasjon om behandlingsaktiviteter
  • Analysere og sjekke at behandlingsaktivitetene er i tråd med regelverket
  • Informere, gi råd og anbefalinger for å sikre at kommunene følger regelverket
  • Foreslå ansvarsfordeling for oppgaver knyttet til ivaretakelse av personvernet i virksomheten
  • Gjennomføre holdningsskapende arbeid i virksomheten og opplæring av medarbeidere dele erfaringer, koordinere og bidra til felles praksis i kommunene
Faggruppens leder:

Ingebjørg Solvig

E-post: ingebjorg.solvig@sola.kommune