h

Let’s Work Together

hello@makoto.com

m. Conference

Via Appia Antica,
224, 00179 Roma, Italy
+1 312 749 8649

Organisering

Her finner du mer informasjon om hvordan Digi Rogaland er organisert, hvilket ansvar de ulike organene og gruppene har, samt administrative dokumenter som samarbeidsavtalen, strategien til Digi Rogaland og møtedokumenter fra gjennomførte møter.

Ansvarsområder

Digi Rogaland er delt inn i en styringsgruppe, ressursgruppe, sekretariatet og arbeidsutvalget. Hver gruppe har spesifikke oppgaver og fyller ulike roller i samarbeidet.

Sekretariatet har ansvaret for den daglige driften i Digi Rogaland, gjennomføre prosjekter og følge opp de andre gruppene i samarbeidsprosjektet.

Arbeidsutvalget er en gruppe med representanter fra alle regionene i Rogaland som skal sørge for fremdrift i arbeidet, jobbe med og forankre strategiske prosesser ute i kommunene, og levere anbefalinger til styringsgruppen.

Styringsgruppen er øverste myndighet i Digi Rogaland. Styringsgruppen beslutter og prioriterer fellesprosjekter og finansiering av disse

Ressursgruppen er en arena hvor fagpersoner fra alle kommunene i samarbeidet møtes for å sikre samhandlingen og understøtte integrerende prosesser.

Kompetanse

Digi Rogaland jobber mye med å utvikle og heve kompetansen rundt ulike fagområder. Samtidig er også Digi Rogaland involvert i flere ulike prosjekter, som både støtter seg på den kompetansen som har blitt utviklet, og sørger for at samarbeidets visjon blir oppfylt.

Faggruppene er en arena for kompetanseheving i kommunene, men er også et rådgivende organ for prosjekter.

I samarbeidet gjennomføres det til enhver tid flere prosjekter. Her finner du mer informasjon om aktuelle prosjekter.

Her finner du mer informasjon om hvilke systemer som har blitt utviklet og tilgjengelige for kommunene i samarbeidet

Dokumenter

Det har blitt utarbeidet både nasjonale og regionale strategier for hvordan offentlig sektor skal digitaliseres. I Digi Rogaland, så er det styringsgruppen og som er ansvarlig for at føringene i strategiene følges.

Nasjonale og regionale strategidokument

Innkalling og referat fra styringsgruppemøter