Styringsgruppemøte

2 september 2022

Styringsgruppen møtes en gang i kvartalet for å diskutere og vedta rammene for hvordan vi skal nå målet med samarbeidet.

Publisert : 22.06.2022