Faggruppepresentasjoner for styringsgruppen

2 september 2022

Faggruppelederne informerer om faggruppenes arbeid og planer fremover.

Publisert : 12.07.2022