Møte i arbeidsutvalget

28 juni 2022

Arbeidsutvalget møtes en gang i uken for å samle innspill fra kompiskommunene, og basert på innspillene, diskutere hvordan vi skal jobbe fremover.

Publisert : 22.06.2022