h

Let’s Work Together

hello@makoto.com

m. Conference

Via Appia Antica,
224, 00179 Roma, Italy
+1 312 749 8649

Min Side

Kort fortalt

Min sider er et KS-prosjekt som gir innbyggerne og virksomheter enkel tilgang til offentlig informasjon. Min side-tjenesten er personlig, og gir brukerne tilgang til relevant informasjon fra alle kommunene personen/virksomheten har et forhold til.

Med Min side kan innbyggerne få tilgang til relevant offentlig informasjon

Hva er Min side?

Min side er en portal for de innbyggerrettede tjenestene på Fiks-plattformen.

Innbyggere som navigerer til nettsiden blir autentisert via ID-porten og presentert for en oversikt som inkluderer et søkefelt og en rekke tjenester.

Søkefeltet gir mulighet til å gjøre et fritekstsøk på informasjonen som minside.kommune.no tilbyr innbyggeren: eiendommer, post, byggesaker osv. Denne informasjonen er også tilgjengelig via den enkelte tjeneste.

Mer informasjon om Minside

Status

Bakgrunnen til prosjektet er varierende bruk av Min side i kommunene. Enkelte kommuner har etablerte Min side-plattformer, men uten standardisering av informasjon som ligger på sidene eller tilknytninger på tvers av kommunegrenser eller tjenesteområder.

Utfordringer i dag:

  • Lite grad av gjenbruk av data. Sektorielt fokus på data
  • Leverandørstyrt utvikling av brukergrensesnitt og integrasjon
  • Ressurskrevende for kommunen å forbedre dagens situasjon

Gitt bakgrunnen, befinner det seg potensiale til forbedring som gir motivasjon til å fremme forslag om å sammen utvikle Min side til en bedre plattform for innbyggerne og kommunene.

Det er etablert en arbeidsgruppe som vil ha ansvar å jobbe med prosjektet på en daglig basis. Arbeidsgruppen blir ledet av prosjektlederen, som kan disponere gruppen.Arbeidsgruppen skal:

  • Komme med forslag og anbefalinger
  • Sørge for framdrift, nødvendige avklaringer og avgjørelser
  • Sørge for god dialog og samhandling underveis i prosjektet
  • Gjøre risikovurderinger og sørge for høy informasjonssikkerhet

Veien videre

Målet til prosjektet er å gjøre nyttverdien til Min side større for den enkelte innbygger. Dette innebærer at:

  • Få på plass integrasjoner mot informasjonssystemer i kommunene basert på behov hos brukerne.
  • Integrasjonene skal bruke standarder for integrasjon og må kunne gjenbrukes av andre kommuner
  • Svare ut målsetning fra Digital Agenda om å sikre ivaretakelse av brukerbehov. Dette gjøres ved å etablere Min Side som gir bruker et grensesnitt for samhandling med offentlige tjenester, uavhengig om det er kommune eller stat. For å kvalitetssikre at innholdet er nyttig for bruker, må brukerne involveres.

Løsningen og integrasjonene som utvikles skal være i tråd med arkitekturprinsipper og sikre prinsippet om mer-innsyn i data knyttet mot den enkelte bruker.

Det er etablert en regional arbeidsgruppe for kommunene i Hordaland og Rogaland. Styringsgruppe SRD er styringsgruppe for prosjektet.