h

Let’s Work Together

hello@makoto.com

m. Conference

Via Appia Antica,
224, 00179 Roma, Italy
+1 312 749 8649

Image Alt

Min side KS

Beskrivelse av prosjektet KS Minside

Bakgrunnen til prosjektet er varierende bruk av Minside i kommunene. Enkelte kommuner har etablerte Minside plattformer, men uten standardisering av informasjon som ligger på sidene eller knytninger på tvers av kommunegrenser eller tjenesteområder.

Utfordringer i dag:

  • Lite grad av gjenbruk av data. Sektorielt fokus på data
  • Leverandørstyrt utvikling av brukergrensesnitt og integrasjon
  • Ressurskrevende for kommunen å forbedre dagens situasjon

Gitt bakgrunnen, befinner det seg potensiale til forbedring som gir motivasjon til å fremme forslag om å sammen utvikle Minside til en bedre plattform for innbyggerne og kommunene.

Mer informasjon om Minside finner du her.

Gevinstrealisering

Resultatmålet for prosjektet er skape en større nytteverdi av KS Minside med fokus på bruker sine behov. Dette innebærer følgende:

  • Få på plass integrasjoner mot informasjonssystemer i kommunene basert på behov hos brukerne. Se vedlegg “topp 5 systemintegrasjoner”.
  • Integrasjonene skal bruke standarder for integrasjon og må kunne gjenbrukes av andre kommuner
  • Svare ut målsetning fra Digital Agenda om å sikre ivaretakelse av brukerbehov. Dette gjøres ved å etablere Min Side som gir bruker et grensesnitt for samhandling med offentlige tjenester, uavhengig om det er kommune eller stat. For å kvalitetssikre at innholdet er nyttig for bruker, må brukerne involveres.

Løsningen og integrasjonene som utvikles skal være i tråd med arkitekturprinsipper og sikre prinsippet om mer-innsyn i data knyttet mot den enkelte bruker.

Organisering av prosjektet

Det er etablert en regional arbeidsgruppe for kommunene i Hordaland og Rogaland. Styringsgruppe SRD er styringsgruppe for prosjektet.

Arbeidsgruppen:

Det er etablert en arbeidsgruppe som vil ha ansvar å jobbe med prosjektet på en daglig basis. Arbeidsgruppen blir ledet av prosjektlederen, som kan disponere gruppen.

Arbeidsgruppen for prosjektet Minside skal:

  • Komme med forslag og anbefalinger
  • Sørge for framdrift, nødvendige avklaringer og avgjørelser
  • Sørge for god dialog og samhandling underveis i prosjektet
  • Gjøre risikovurderinger og sørge for høy informasjonssikkerhet

Styringsgruppen:

Styringsgruppen utøver prosjekteierskap og skal dermed være beslutningsorientert. Det er styringsgruppen og prosjekteier som er ansvarlig for at prosjektet sine mål blir nådd. Styringsgruppen skal gi synlig og vedvarende støtte til prosjektleder og arbeidsgruppen.