h

Let’s Work Together

hello@makoto.com

m. Conference

Via Appia Antica,
224, 00179 Roma, Italy
+1 312 749 8649

Kjernejournal

Kort fortalt

Løsningen vil gi autorisert helsepersonell på sykehjem og hjemmetjenester tilgang til den nasjonale e-helseløsningen kjernejournal 

Hva er en kjernejournal: 

Kjernejournal er en enkel og sikker samhandlingsløsning for helse- og omsorgssektoren. Den gir helsepersonell rask tilgang til vesentlige helseopplysninger om pasienten, og følger pasienten på uavhengig av helsetjeneste, slik at ansatte på sykehjem og hjemmetjenester får tilgang til de samme opplysningene som fastlege, sykehus og legevakt.  

Det meste av innholdet i pasientens kjernejournal hentes direkte fra offentlige registreDet betyr at kjernejournal til en hver tid er oppdatert – så sant de offentlige registrene er oppdatert. Den inneholder informasjon om legemidler, alvorlige allergier og kritiske sykdommer. Man kan også se hvor pasienten har fått behandling tidligere, hvilke helseproblemer pasienten selv har registrert, personalia og kontaktinformasjon til pårørende og fastlege. 

Registrene kjernejournal henter data fra er:  

  • Folkeregisteret: her henter vi f eks adresse og familie i rett opp og nedadgående linje.  
  • Fastlegeregisteret: her henter vi pasientens fastlege, dennes adresse og telefonnummer. I tillegg tidligere fastleger samt fastlegevikarer.  
  • Reseptformidleren: her henter vi alle utleverte resepter samt e-resepter som pasienten ikke har hentet på ennå. (Papirresepter uten utleveringer på har vi ingen informasjon om).  
  • NPR: norsk pasientregister. Spesialisthelsetjenesten som rapporterer inn hvor og når pasienten har hatt besøk i spesialisthelsetjenesten. Ingen diagnoser.  
  • Difi-kontaktregister: her henter vi telefonnummer til pasient og pårørende. Mail-adresse (brukes til å sende mail til innbygger om oppslag og endringer i innstillinger). Dette er det statlige kontaktregisteret som brukes av alle statlige instanser, f.eks skatteetaten. 

Status 

Systemet har blitt testet ut i flere kommuner, og den nasjonale innføringen er planlagt til 2021. Dette er et prosjekt for KS e-komp allerede er involvert, og Digi Rogaland jobber nå sammen e-komp for å finne en god arbeidsmåte, slik at innføringen blir så enkel som mulig for kommunene.  

Digi Rogaland er også i gang med å lage et beslutningsgrunnlag som skal presenteres til kommunene i samarbeidet i løpet av kort tid.