h

Let’s Work Together

hello@makoto.com

m. Conference

Via Appia Antica,
224, 00179 Roma, Italy
+1 312 749 8649

Image Alt

Hva er Digi Rogaland?

Hva er Digi Rogaland?

Digi Rogaland er et samarbeid om å ta i bruk digitale verktøy for å gi bedre tjenester til innbygger og næringsliv. Ambisjonen er at du som innbygger skal oppleve at kommunens digitale løsninger er lik på tvers av kommunegrensene.

Kommunene i Rogaland ønsker å bidra til at flere nasjonale løsninger etableres og videreutvikles og at noen av disse lages av kommuner i Rogaland, med bistand fra fellesressurser i Digi Rogaland og lokalt næringsliv.

Samarbeidet skal bidra til deling og gjenbruk av ressurser. Hjelp til gevinstrealisering og prosessforbedring er viktige byggeklosser i samarbeidet.

Hva skal en få til?

Alle kommuner har de samme lovpålagte oppgavene og innbyggerne har mye av de samme forventningene, uavhengig av hvor de bor. Innbyggerne er opptatt av at behov dekkes, ikke om behovet blir dekket av stat, fylke eller kommune. Samarbeidet skal bidra til at innbygger og næringsliv får bedre tjenester, det skal vises gjennom:

  • Raskere saksbehandlingstid
  • Bedre kvalitet
  • Økt grad av selvbetjening

Deling og gjenbruk  av ressurser og erfaringer vil sikre bedre og mer effektiv gjennomføring av prosjekter. Det regionale samarbeidet bidrar til å styrke kommunenes mulighet for å realisere effekter av nasjonale løsninger og legge til rette for standardisering, samordnet arkitektur, utvikling og anskaffelsesprosesser.

Hvem er med i Digi Rogaland?

Alle kommunene i Rogaland har nå gått sammen om å ta i bruk digitale verktøy for å gi bedre tjenester til innbygger og næringsliv. Rogaland er første fylke i landet hvor samtlige kommuner signere en slik samarbeidsavtale.

Fylkesmannen, fylkeskommunen og KS Rogaland deltar også.

Hva betyr Digi Rogaland for innbyggerne?

At det blir enklere å samhandle med det offentlige digitalt

At det i fremtiden ikke vil oppleves «digitale ulikheter» for folk i ulike kommuner

At nye prosjekter skapes og blir testet ut i Rogaland

Andre samarbeidspartnere

Digi Rogaland har tett dialog med tilsvarende samarbeid i andre regioner. Vi får og gir læring fra implementering av nasjonale prosjekter og i utvikling av nye prosjekter. Vi har også god dialog med KS blant annet gjennom de nasjonale prosjektene og via KommIT-rådet.