h

Let’s Work Together

hello@makoto.com

m. Conference

Via Appia Antica,
224, 00179 Roma, Italy
+1 312 749 8649

Informasjonssikkerhet

Faggruppen for informasjonssikkerhet er en felles arena for medlemskommunene for diskusjoner av aktuelle saker innen informasjonssikkerhet.

God informasjonssikkerhet er en forutsetning for vellykket digitalisering. Faggruppen for informasjonssikkerhet er en felles arena for medlemskommunene for diskusjoner av aktuelle saker innen informasjonssikkerhet samt ivaretakelse av KIT (Konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet).

Hva jobber faggruppen med?
  • Felles gjennomføring av oktober sikkerhetsmåneden
  • Tettere samarbeid innen informasjonssikkerhet, dele utfordringer/erfaringer innen informasjonssikkerhetsarbeid
  • Kultur- og kompetanse bygging innen informasjonssikkerhet​
Faggruppens leder

Kari Ødegård Aas, Informasjonssikkerhetssjef Sandnes kommune

Relevante linker:

KS: Informasjonssikkerhet