h

Let’s Work Together

hello@makoto.com

m. Conference

Via Appia Antica,
224, 00179 Roma, Italy
+1 312 749 8649

Informasjonssikkerhet og personvern

Faggruppen for informasjonssikkerhet er en felles arena for medlemskommunene for diskusjoner av aktuelle saker innen informasjonssikkerhet.

Hva skal faggruppen være:

Faggruppen skal dele, gi råd, inspirere og tilrettelegge slik at alle kommuner i Rogaland kan ivareta  informasjonssikkerhet og personvern på en god måte.​

  • Faggruppen skal være et rådgivende kompetansemiljø innen informasjonssikkerhet og personvern ​
  • Vi skal gjøre hverandre gode ved å være en inkluderende samlingsplass som forvalter kompetanse innen informasjonssikkerhets- og personvernarbeidet​
  • Faggruppen skal belyse, drøfte og  foreslå løsninger på informasjonssikkerhets- og personvernutfordringer ​
  • Vi skal dele informasjon og gi råd knyttet til arbeidsprosesser og systemers livssyklus (anskaffelse, bruk og avvikling)​

Fagsider:

Faggruppens leder

Kari Ødegård Aas, Informasjonssikkerhetssjef Sandnes kommune