Faggruppe for informasjonssikkerhet og personvern - Neste fysiske møte i Sandnes

5 juni 2023 00.00

Vi møtes i Sandnes rådhus for neste faggruppemøte.

Publisert : 27.04.2023

Forrige faggruppemøte ble holdt i Stavanger kommunes lokaler. Vi var 20 personer representert fra hele Rogaland som møtte opp for å høre mer om tema som Skolesec og hvordan dette ble implementert i en skole på Tau, og det ble diskutert hvordan få andre kommuner til å se og gjøre det samme.

Videre fikk vi høre hvordan en kommune jobber med informasjonssikkerhet og personvern, nyttig! Gode diskusjoner, relasjonsbygging og drøs er også et av formålene med å treffes fysisk i faggruppen.

Kontaktperson: Kari Ødegård Aas, Sandnes kommune