Møte i e-helsenettverket

23 september 2022

FKJ, VKP og digital hjemmeoppfølgling er noe av det som skal diskuteres

Publisert : 16.09.2022

Agenda:

Sak

Tema

1

Velkommen

2

Informasjon om felles innføringsløp for Digi Helse, Digi Helsestasjon og Kjernejournal

3

Felles kommunal journal – kort informasjon om status.

4

Informasjon om velferdsteknologinettverk for Rogaland.Status rundt felles anskaffelse elektronisk medisineringsstøtte.

5

Velferdsteknologisk knutepunkt - informasjon om status.

6

Digital hjemmeoppfølging. Informasjon om prosjekt i helse Fonna/nordfylket og i Stavanger/sørfylket.

7

Informasjon om prosjekt for teknologi til personer med funksjonsnedsettelser.

8

Drøfting og innspill - Hvordan ønsker vi at dette e-helsenettverket skal fungere?

Innhold, form, hyppighet med mer. Gruppearbeid  og felles oppsummering