h

Let’s Work Together

hello@makoto.com

m. Conference

Via Appia Antica,
224, 00179 Roma, Italy
+1 312 749 8649

e-helse

Faggruppen for e-helse jobber med å koordinere og støtte prosjekter for å digitalisere de kommunale helsetjenestene.

Hvilke problemstillinger jobber faggruppen med?

e-helse er et stort felt, men kort fortalt handler e-helse om å utnytte de teknologiske mulighetene slik at vi får bedre, mer effektive og sikrere helse- og omsorgstjenester. Faggruppen for e-helse er et kompetansemiljø som fungerer som et støttende, rådgivende og koordinerende organ innenfor helseteknologi, samtidig som gruppen jobber for å heve kompetansenivået ute i kommunene.

Faggruppens leder

Solveig Økland, Sola kommune
e-post: solveig.okland@sola.kommune.no

Relevante sider: