h

Let’s Work Together

hello@makoto.com

m. Conference

Via Appia Antica,
224, 00179 Roma, Italy
+1 312 749 8649

Image Alt

Digisos

Beskrivelse av Digisos

Digisos er et nasjonalt prosjekt som arbeider med å digitalisere de sosiale tjenestene i Nav. Prosjektet har levert veiviser for økonomisk sosialhjelp på nav.no. og digital søknad om sosialhjelp er nå tilgjengelig. Det arbeides videre med å lage en innsyn- og dialogløsning for at brukerne skal kunne få innsyn i egne saker og utbetalinger på nav.no.

Prosjektet Digisos i Digi Rogaland har som mål å bidra til at 100 % av alle innbyggere i Rogaland skal ha mulighet til å søke økonomisk sosialhjelp på internett. Dette skal vi gjøre ved å dele relevant informasjon til kommuner som ikke har planlagt implementering enda, og dele suksesshistorier både fra innbyggernes perspektiv og fra NAV-kontorene.

Les mer om det nasjonale utviklingsprosjektet her.

Les mer om Digisos på KS sine sider her.

Organisering av prosjektet

Prosjektleder

Synnøve Tunge Baylis
systemansvarlig/rådgiver, Helse og velferd
sbaylis (at) stavanger.kommune.no

Kommuner i Rogaland som har implementert

Flere kommuner i Rogaland har allerede implementert digisos. Det betyr at innbyggerne i disse kommunene skal ha tilgang til å levere søknad om sosial stønad på nett. Ta kontakt med din kommune dersom du har spørsmål. Følgende kommuner har implementert:

Sandnes kommune
Sola kommune
Gjesdal kommune
Stavanger kommune
Hjelmeland kommune
Hå kommune
Suldal kommune
Sauda kommune
Strand kommune
Kvitsøy kommune
Randaberg kommune

Erfaringsdeling fra kommuner som har implementert Digisos

Prosjektet Digisos arbeider nå med å samle sammen erfaringer om hvordan innbyggerne mottar denne tjenesten – og hvilke effekter og fordeler dette kan gi.

Hvorfor implementere Digisos i din kommune?

Digi Rogaland har tett dialog med tilsvarende samarbeid i andre regioner. Vi får og gir læring fra implementering av nasjonale prosjekter og i utvikling av nye prosjekter. Vi har også god dialog med KS blant annet gjennom de nasjonale prosjektene og via KommIT-rådet.