h

Let’s Work Together

hello@makoto.com

m. Conference

Via Appia Antica,
224, 00179 Roma, Italy
+1 312 749 8649

Digisos

Kort fortalt

Digisos er et nasjonalt prosjekt som arbeider med å digitalisere de sosiale tjenestene i NAV. Prosjektet Digisos i Digi Rogaland har som mål å bidra til at  alle innbyggere i Rogaland skal ha mulighet til å søke økonomisk sosialhjelp på internett.

Karin, Marthe, Julie, Kristin og Cecilie fra Nav Hundvåg og Storhaug har gjort en god jobb med å implementere Digisos

Hva er Digisos?

Prosjektet Digisos i Digi Rogaland har som mål å bidra til at  alle innbyggere i Rogaland skal ha mulighet til å søke økonomisk sosialhjelp på internett. Digisos er et nasjonalt prosjekt hvor stat og kommune samarbeider for å fjerne skillet mellom forvaltningsnivåene for innbyggerne, slik at innbyggerne slipper å oppgi samme opplysninger flere ganger.

Med Digisos ønsker man å digitalisere de sosiale tjenestene i NAV. Prosjektet har levert en veiviser for økonomisk sosialhjelp på nav.no, og digital søknad om sosialhjelp er nå tilgjengelig.

Det arbeides videre med å lage en innsyn- og dialogløsning for at brukerne skal kunne få innsyn i egne saker og utbetalinger på nav.no.

Status

Prosjektet Digisos arbeider nå med å samle sammen erfaringer om hvordan innbyggerne mottar denne tjenesten – og hvilke effekter og fordeler dette kan gi.

Flere kommuner i Rogaland har allerede implementert Digisos. Det betyr at innbyggerne i disse kommunene skal ha tilgang til å levere søknad om sosial stønad på nett.

Følgende kommuner har implementert:

Med Digisos kan innbyggerne sitte hjemme å sende søknader til NAV.

Sandnes kommune
Sola kommune
Gjesdal kommune
Stavanger kommune
Hjelmeland kommune
Hå kommune
Suldal kommune
Sauda kommune
Strand kommune
Kvitsøy kommune
Randaberg kommune

Et NAV-kontor som har gjort en fremmeragende jobb er NAV-kontoret for Hundvåg og Storhaug. Hele  63 % av søkerne om sosiale tjenester leverte digitalt i juli 2019. De ansatte opplever også at brukerne er mer fornøyd, at arbeidsplassen har blitt tryggere og at saksbehandlingen går betraktelig mye raskere når søknadene er digitale.

Her kan du lese mer om hvordan NAV Hundvåg og Storhaug lyktes med implementeirngen av Digisos

I takt med at tilgjengeligheten har økt, har flere av innbyggerne begynt å bruke de digitale løsningene, og mange er svært positive. Som denne brukeren som sa følgende til KS:

Digitalt er bedre – da kan jeg se det når som helst og hvor som helst, alltid tilgjengelig.

Veien videre

Nøkkelen for å få til dette er at kommunene i Digi Rogaland er klare til å dele erfaringer og relevant informasjon med andre kommuner. Gjennom god erfaringsoverføring vil kommuner som har begynt implementeringen av Digisos hjelpe de kommunene som ikke har kommet like langt i implementeringsløpet. Gjennom å dele suksesshistorier, hva som har vært krevende og tilbakemeldinger fra brukerne vil vi kunne senke ressursbruken og kostnadene for den enkelte kommune, og gjøre selve implementeringen av prosjektet mer effektivt.

Samtidig er Digi Rogaland i tett dialog med tilsvarende samarbeid i andre regioner. Fra denne dialogen deler vi erfaringer og får kunnskap som vil komme til nytte i implementering av nasjonale prosjekter og i utvikling av nye prosjekter. Vi har også god dialog med KS blant annet gjennom de nasjonale prosjektene og via KommIT-rådet.

Les mer om det nasjonale utviklingsprosjektet her.

Les mer om Digisos på KS sine sider her.