h

Let’s Work Together

hello@makoto.com

m. Conference

Via Appia Antica,
224, 00179 Roma, Italy
+1 312 749 8649

Digihelsestasjon

Kort fortalt

Digihelsestasjon er et løsning for sikker digital kommunikasjon mellom brukerne av helsetasjon, jordmor og skolehelsetjenesten. Ved å bruke Helsenorge kan brukerne av helsetjenesten få oversikt over egne helsekontakter, sende meldinger til helsepersonell og se sine timeavtaler.

Hva er Digihelsestasjon? 

Digihelsestasjon er et nasjonalt prosjekt som utvikler og innfører et system for å digitalisere kommunikasjonen mellom brukerne av helsestasjon, jordmor og skolehelsetjenesten og de ansatte. Ved å videreutvikle og gi plattformen helsenorge.no ny funksjonalitet kan brukerne av helsetjenesten logge seg inn ved å bruke BankID, og raskt få oversikt over egne, og sine barns timeavtaler, sende meldinger til helsetjenesten og finne sine helsekontakter (nåværende og tidligere fastleger og andre kontaktpersoner i den kommunale helsetjenesten).   
 
Dette vil gi brukerne mulighet til å ta kontakt med helsetjenesten når det passer for de, samtidig som jordmødre og helsesykepleiere bruker mindre tid på telefon, og får mer tid til andre arbeidsoppgaver.  

Status

Digi Rogaland er nå i gang med å hjelpe de kommunene som er interessert i å innføre løsningen i høst å planlegge arbeidet med å ta løsningen i bruk.
Sammen med Digi Vestland har vi i Digi Rogaland laget en innføringshåndbok, som kommuner kan bruke når de skal innføre prosjektet i sin kommune.