h

Let’s Work Together

hello@makoto.com

m. Conference

Via Appia Antica,
224, 00179 Roma, Italy
+1 312 749 8649

Digihelse

Kort fortalt

Digihelse er en løsning for å administrere avtaler og kommunisere med den kommunale helsetjenesten. Innbyggeren kan:

  • Sende og motta meldinger fra helse- og omsorgstjenesten
  • Se avtaler om hjemmebesøk og avbestille besøk
  • Få varsler om utførte hjemmebesøk på tekstmelding eller e-post
Prosjektleder Aina Merethe Løhre og representanter fra Randaberg kommune diskuterer hvordan Digihelse kan brukes i kommunens helse og omsorgstjenester Copyright: Ove Sveinung Tennfjord

Hva er Digihelse?

Digihelse gir brukere av kommunale helse og omsorgstjenester, og deres pårørende mulighet til å både sende og motta meldinger fra helse og omsorgstjenestene. De kan også holde oversikt over, avbestille og få varsler om gjennomførte hjemmebesøk på epost eller SMS. Digihelse er derfor en mer brukervennlig måte å kommunisere på, både for brukerne og for de ansatte i den kommunale helsetjenesten.

For å ivareta sikkerheten skjer kommunikasjonen via nettportalen helsenorge.no som samhandler med kommunenes elektroniske pasientjournalsystemet.

Bruk av Digihelse gir innbyggerne mulighet til å ta større styring over egen hverdag, øker medvirkning og styrker samarbeidet mellom innbygger og kommune. Ved å bruke Digihelse vil både brukerne og pårørende slippe å stå i telefonkø, og heller skrive og lese meldinger når det passer for dem.

Det vil også gjøre det enklere for pårørende som bor langt unna å kommunisere med helse og omsorgstjenestene til familiemedlemmer som mottar et pleietilbud. For helsetjenesten betyr færre telefoner bedre tid til å planlegge og gjennomføre arbeidet uten avbrytelser. Det at kommunikasjonen dokumenteres direkte i pasientjournalsystemet bedrer derfor også pasientsikkerheten.

Les mer på KS sine sider om det nasjonale prosjektet

Status

Noen kommuner har allerede tatt Digihelse i bruk mens andre fortsatt venter. Dette er litt avhengig av hvilket elektronisk pasientjournalsystem kommunene har, ettersom en av leverandørene fortsatt har noen tekniske utfordringer som må løses før Digihelse kan benyttes ute i kommunene.

For kommuner som har de tekniske forutsetningene på plass pågår arbeidet med å endre dagens arbeidsrutiner og å vise de ansatte hvordan dette vil forenkle hverdagen deres.

En av kommunene som har kommet et stykke på vei er Randaberg. Randaberg kommune  introduserer stegvis bruken av Digihelse i sine helse og omsorgstjenester, og har jobbet godt med å implementere Digihelse i den daglige driften. De er derfor en av de kommunene som har kommet lengst med dette arbeidet, og allerede har fått gode tilbakemeldinger fra brukerne og ansatte. Likevel er det fortsatt rom for forbedringer. Virksomhetsleder i Randaberg kommune Siw Diane Myhre Johanson sa dette da hun ble spurt om hva som kunne forbedres:

– Vi ser et potensiale for forbedring når man skal legge igjen meldinger. Det er et behov for å få tilbakemelding når helsetjenestene eller brukerne har lest inn en melding. Det er krevende når vi ikke vet om melding er mottatt og lest, sier virksomhetsleder i Randaberg kommune

Les intervjuet og saken om de første erfaringene med bruken av Digihelse

Veien videre

Når leverandørene får løst de tekniske utfordringene, så vil flere kommuner begynne å implementere Digihelse i virksomhetene. Tilbakemeldinger som den fra Myhre Johanson blir tatt med i det videre arbeidet. Ved erfaringsoverføring mellom kommunene skal Digihelse bli ett verktøy som både bedrer pasientsikkerheten, og gjør arbeidshverdagen til de ansatte i de kommunale tjenestene enklere. Samtidig skal Digihelse også gjøre hverdagen til den enkelte bruker og pårørende mer forutsigbar og individuelt tilpasset, og på den måten ha stor effekt både for den enkelte bruker og samfunnet som helhet.

Digi Rogaland har tett dialog med tilsvarende samarbeid i andre regioner. Vi får og gir læring fra implementering av nasjonale prosjekter og i utvikling av nye prosjekter. Vi har også god dialog med KS blant annet gjennom de nasjonale prosjektene og via KommIT-rådet.

Deling og gjenbruk  av ressurser og erfaringer vil sikre bedre og mer effektiv gjennomføring av prosjekter. Det regionale samarbeidet bidrar til å styrke kommunenes mulighet for å realisere effekter av nasjonale løsninger og legge til rette for standardisering, samordnet arkitektur, utvikling og anskaffelsesprosesser.