h

Let’s Work Together

hello@makoto.com

m. Conference

Via Appia Antica,
224, 00179 Roma, Italy
+1 312 749 8649

Image Alt

Digihelse

Beskrivelse av prosjektet

Digihelse er en løsning for å administrere avtaler og kommunisere med den kommunale helsetjenesten. Innbyggeren kan:

  • Sende og motta meldinger fra helse- og omsorgstjenesten
  • Se avtaler om hjemmebesøk og avbestille besøk
  • Få varsler om utførte hjemmebesøk på tekstmelding eller e-post
Teknisk dokumentasjon for implementering

Link til KS sine sider om det nasjonale prosjektet

Organisering av prosjektet

Alle kommunene i Rogaland har nå gått sammen om å ta i bruk digitale verktøy for å gi bedre tjenester til innbygger og næringsliv. Rogaland er første fylke i landet hvor samtlige kommuner signere en slik samarbeidsavtale.

Fylkesmannen, fylkeskommunen og KS Rogaland deltar også.

Kommuner i Rogaland som har implementert

At det blir enklere å samhandle med det offentlige digitalt

At det i fremtiden ikke vil oppleves «digitale ulikheter» for folk i ulike kommuner

At nye prosjekter skapes og blir testet ut i Rogaland

Gevinstrealisering

Alle kommuner har de samme lovpålagte oppgavene og innbyggerne har mye av de samme forventningene, uavhengig av hvor de bor. Innbyggerne er opptatt av at behov dekkes, ikke om behovet blir dekket av stat, fylke eller kommune. Samarbeidet skal bidra til at innbygger og næringsliv får bedre tjenester, det skal vises gjennom:

  • Raskere saksbehandlingstid
  • Bedre kvalitet
  • Økt grad av selvbetjening

Deling og gjenbruk  av ressurser og erfaringer vil sikre bedre og mer effektiv gjennomføring av prosjekter. Det regionale samarbeidet bidrar til å styrke kommunenes mulighet for å realisere effekter av nasjonale løsninger og legge til rette for standardisering, samordnet arkitektur, utvikling og anskaffelsesprosesser.

Hvorfor implementere «prosjektet»

Digi Rogaland har tett dialog med tilsvarende samarbeid i andre regioner. Vi får og gir læring fra implementering av nasjonale prosjekter og i utvikling av nye prosjekter. Vi har også god dialog med KS blant annet gjennom de nasjonale prosjektene og via KommIT-rådet.