Workshop om etikk, teknologi og omsorg

29 september 2022

UIS og Det helsevitenskapelige fakultet inviterer til workshop

Publisert : 14.07.2022

Denne workshopen samler perspektiv fra ulike brukergrupper for å løfte fram spørsmål om etikk i utvikling og bruk av omsorgsteknologi i helse- og velferdssektoren. Her skal blant annet hvordan vi kan sikre etisk bruk av teknologi i offentlig omsorg, og hvordan teknologi kan inngå i etisk omsorg bli diskutert.

Les mer på UIS sine nettsider