Fagpåfyll DigiViken:Sosial manipulasjon og psykologisk påvirkning

27 november 2023 08.15 - 08.55

Ragnhild Schumann Sageng fra sikkerhetsteamet i Tolletaten til å fortelle om sosiale manipulasjonsteknikker mot mennesker i møte med teknologi.

Publisert : 16.11.2023

«So long, and thanks for all the phish»

– Når menneskene blir brukt for å oppnå angriperes mål

I dagens teknologiske samfunn har interaksjoner med digitale hjelpemidler skutt i været. Vi er alle mer online enn før, og vi er definitivt mer avhengig av teknologi for å forenkle hverdagen vår. Men hva skjer når mennesker møter teknologi som er misbrukt av angripere?

Ved hjelp av psykologiske virkemidler og den stadig nye teknologien, utvikler angrepene mot mennesker via våre digitale plattformer seg i en rasende fart, og både teknologer og sluttbrukerne har vanskelig for å følge med og å beskytte seg selv.

Denne presentasjonen tar for seg en del av de sosiale manipulasjonsteknikkene som brukes mot mennesker i møte med teknologi i dag. Gjennom eksempler og historier vil noen av de nyeste angrepene og metodene som angripere bruker for å lure det menneskelige elementet innenfor cybersikkerhet, blir diskutert.

Gratis