Fagpåfyll DigiViken:Digitalt ledsagerbevis

7 desember 2023 08.15 - 08.55

Vi får høre brukererfaring fra Drammen kommune som har testet den nye løsningen.

Publisert : 16.11.2023

Snart kan kommunene tilby digitalt ledsagerbevis.

Fra 1. januar kan innbyggere som trenger ledsagerbevis, vise det fram på telefonen. Den nye løsningen blir mer brukervennlig og effektiv, både for innbyggeren og de ansatte i kommunen.

På dette fagpåfyllet vil vi få en presentasjon fra Prosjektleder i KS Digitale fellestjenester, Torunn Marstrander og vi vil også få høre fra Jonas Bertelsen Apeland fra Drammen kommune som har vært med å teste løsningen.

Snart kan kommunene tilby digitalt ledsagerbevis – KS

Gratis