Webinar: Bruk av VR-briller innen kommunale helse og omsorgstjenester

8 desember 2023 10.00 - 11.00

Lær mer om VR-briller i Trøndelag - bruksområder og muligheter, på webinaret hos Digi Trøndelag.

Publisert : 30.11.2023

Vi skal høre om pågående behandlings-, forsknings- og innovasjonsprosjekter fra Trøndelag - og diskutere samarbeidsmuligheter.

1️⃣ Værnesregionen distriktsmedisinske senter er i forkant med prosjektmidler for å utforske VRs potensial innen opplæring av ansatte. De er klare for å dele erfaringer og læring om bruk av ulike leverandører ++.

2️⃣ Trondheim kommune -det er både innovasjonsprosjekter i gang og systematisk bruk blant helse og velferdssentre. 

3️⃣ SINTEF Digital- Prosjektet "VR i kommunalt psykisk helse og rusarbeid"  bruker VR som verktøy for å hjelpe mennesker som strever psykisk og lever sosialt isolerte liv. Nye kommuner ønskes som partnere!

Møteinnkalling på DigiTrøndelag felleskalender // eller ta kontakt med trondelagsloftet@varnesregion.no //

eller Klikk her for å bli med i møtet