h

Let’s Work Together

hello@makoto.com

m. Conference

Via Appia Antica,
224, 00179 Roma, Italy
+1 312 749 8649

To-faktor-autentisering (2FA) tilbyr et ekstra lag med sikkerhet gjennom en sikkerhetsfunksjon hvor du i tillegg til brukernavn og passord må ha enda en metode for å få tilgang til et IT-system; denne metoden kan for eksempel være en nøkkelbrikke.

Passordet er den første faktoren og nøkkelbrikken den andre faktoren.

Det er viktig å ha 2-faktor når man autentiserer seg fordi man da sikrer seg at ingen andre enn deg klarer å logge seg inn med mindre de også har nøkkelbrikken.

Om du skulle miste passordet ditt, eller det blir kjent for allmennheten så er du mye sikrere med 2-faktor enn uten. Det er ikke mulig å fullføre innloggingsprosessen uten at du har den siste biten nøkkelen. Derimot skulle du ikke ha slått på 2-faktor da kan du anta at kontoen din og den informasjonen som ligger bak innloggingen er tapt og på avveie om passordet blir kjent. Dette er et alvorlig avvik som kan ha store konsekvenser for person, virksomhet, økonomisk og/eller for liv og død.

2-faktor er kanskje det viktigste sikkerhetstiltaket vi kan ta i bruk for å sikre våre verdier. Det vil gjøre kontodeling mye vanskeligere og redusere sannsynligheten for å bli angrepet betraktelig.

De fleste tjenester og applikasjoner tilbyr 2-faktor som en tjeneste allerede i dag. Husk å aktiver denne funksjonaliteten om den er tilgjengelig, og om du mot formodning ikke skulle ha 2-faktor tilgjengelig – ta kontakt med din nærmeste systemansvarlige og be dem om å installere denne sikkerhetsmekanismen.

Rapporter gjerne tilbake til din informasjonssikkerhetsansvarlige/informasjonssikkerhetsmedarbeider om du kjenner til noen interne systemer uten 2FA.