h

Let’s Work Together

hello@makoto.com

m. Conference

Via Appia Antica,
224, 00179 Roma, Italy
+1 312 749 8649

For å markere inngangen til den nasjonale sikkerhetsmåneden inviterte faggruppen for informasjonssikkerhet og personvern til en fagdag i Sola kulturhus.

Jørgen Dyrhaug advarte mot å la digitale inngangsdører stå åpne

Endelig en fysisk samling

Fredag 1. oktober kunne man endelig invitere til en større fysisk samling. I anledning fagdagen møttes 128 kommunalt ansatte fra hele Rogaland i Sola kulturhus. På agendaen sto flere interessante foredrag om hvordan tilnærmingen til informasjonssikkerhet og personvern endrer seg i takt med samfunnet.

Digital transformasjon

Fagsjef for informasjonssikkerhet og personvern i KS Suhail Mushtaq innledet dagen med et innlegg som både tok for seg hvordan KS jobber med sikkerhet, og hvordan fagfeltet har endret seg.

Vi må gjøre de digitale transformasjonene trygg, det er viktig å bygge en grunnmur. KS har utviklet et system for et rammeverk for trygg digitalisering (RTD).

Mushtag mener at kommunene i dag må jobbe med trygge tjenesteleveranser, og jobbe for at sikkerhet blir en del av den daglige driften.

Vi trenger sikkerhetsmekanismer

Jørgen Dyrhaug fra Norsk sikkerhetsmyndighet var på plass for å gi NSM sitt perspektiv. Dyrhaug var tydelig på at det fortsatt er for lite kompetanse om den digitale verden, og at de aller fleste lar digitale dører stå åpne for eventuelle kriminelle. Vi må forstå rekkevidden, se helheten og vite hva konsekvensen er.

Dyrhaug mener at ansvaret ligger hos oss og det er vi som må løse det.

– Vi må ta tilbake Rudyard Kipling’s six honest serving: what, when, why, how, where and who.

Porteføljen i Digi Rogaland

Etter lunsj innledet Direktør i Digi Rogaland Rune Hauge med å informere om de forskjellige prosjektene som Digi Rogaland er involvert i. Dette gjelder både regionale og nasjonale prosjekter.

Harald Valderhaug, rådgiver i Stavanger kommune fortalt om kommunen sitt arbeid med fornyelse av kommunens styringssystem og viktigheten av å ha noe overordnet. Det er en viktig faktor å få den enkelte leder ute i organisasjonen med på laget, da de vet best hvor skoen trykker.

Personvern og GDPR

Sist ut var Ove Skåra fra Datatilsynet. Ha viste oss hvor begrepet personvern kom inn og at dette hadde vært tenkt på for over 100 år siden. Budskapet hans var at innbyggere i Norge har stor tillit til offentlige og statlig forvaltning. Dette gir oss som kommune et spesielt stort ansvar.

Hvis ikke informasjonssikkerheten er ivaretatt på en god måte kan vi heller ikke ta vare på personvernet.  Datatilsynet har planer om å trappe opp tilsyn, barn og unge er i fokus. Vi håper det ses på som positivt fordi det gjøre kommunen bedre, sa Ove Skåra.

Fornøyd leder for faggruppen

Faggruppens leder Kari Ødegård Aas var svært fornøyd med både oppmøte og innholdet.

– Dette var en suksess. Veldig gøy at så mange tok turen hit til Sola, og så føler jeg at foredragsholderne har gitt interessante foredrag, og at alle nå forhåpentligvis drar inspirerte hjem, sier hun.