h

Let’s Work Together

hello@makoto.com

m. Conference

Via Appia Antica,
224, 00179 Roma, Italy
+1 312 749 8649

Digi Rogaland inviterer til den første samlingen i den nye faggruppen for prosessforbedring og gevinstarbeid, torsdag 28.oktober klokken 0900 – 1100.

Hva skal faggruppen jobbe med:

Den nye faggruppen skal jobbe med temaer knyttet til endringsledelse og hvordan organisasjoner blir påvirket av nye digitale løsninger, og ledes av Tom Kenneth Gilje i Gjesdal kommune.

Dette betyr at faggruppen kommer til å jobbe med temaer som grenser til, og kanskje også ligger innenfor området for virksomhetsarkitektur. En viktig presisering er at området for prosessforbedring og gevinstarbeid handler mer om endringene ute i tjenesteområdene og mindre om de rent IT-tekniske endringene og systemene.

Hvem kan bli med i faggruppen?

Det er ønskelig at medlemmene i gruppen jobber med HR, organisasjon, utvikling og prosessforbedring.

Tema for første samling

Den første samlingen vil bli lagt opp som en workshop, både for at medlemmene skal bli kjent, men også for å starte prosessen med å stake ut veien for faggruppen. Workshopen blir ledet av Aina Merethe Løhre som vil bruke verktøyet Miro slik at som deltar kan involvere seg.

Slik blir du med

Om du er interessert i å bli med i faggruppen så kan du melde deg på via dette skjemaet.  

Du kan melde deg på, selv om du ikke har anledning til å delta på workshopen torsdag 28. oktober.