h

Let’s Work Together

hello@makoto.com

m. Conference

Via Appia Antica,
224, 00179 Roma, Italy
+1 312 749 8649

15 av kommunene i Digi Rogland samlet seg til en digital workshop for å forberede innføringen av Digihelsestasjon.

Kommunene brukte verktøyet Miro under kurset for å kunne samarbeide og dele idéer selv om workshopen var digital

Planlegging

Den første runden med felles innføring av Digihelsetasjon gjennomføres i Rogaland i høst, og i anledning startskuddet for denne prosessen inviterte Digi Rogaland kommunene til en digital samling for å diskutere hva som kreves for en vellykket implementering av den digitale løsningen.

Utarbeidet en innføringshåndbok

Sammen med Digi Vestland har Digi Rogaland utarbeidet en innføringshåndbok, som både skal gjøre det enklere for kommunene å planlegge og innføre Digihelsestasjon, men også vise hvordan man hente ut mest mulig effekt av løsningen.

Erfaringer fra lokale pilotkommuner

Haugesund og Stavanger har begge testet ut løsningen for det nasjonale prosjektet, og bruker i dag løsningen i den daglige driften. Prosjektlederne for Digihelsestasjon i Haugesund og Stavanger deltok derfor for å dele erfaringer og svare på spørsmål, samtidig som kommunene  fikk mulighet til å reflektere rundt temaer som organisering, roller, kommunikasjon, informasjonssikkerhet og personvern og gevinstplanlegging.