h

Let’s Work Together

hello@makoto.com

m. Conference

Via Appia Antica,
224, 00179 Roma, Italy
+1 312 749 8649

Sommerhilsen fra Digi Rogaland

Etter noen svært hektiske måneder går vi i Digi Rogaland inn mot en velfortjent og kjærkommen sommerferie.

I løpet av våren 2021 har vi startet på, og kommet ganske langt i store strategiske prosesser. Vi har funnet nye måter å jobbe på, og har utviklet et eget veikart hvor alle prosjektene som kan være relevante for kommunene i Rogaland ligger. Beslutningsgrunnlag for de mest relevante prosjektene er og skal utarbeides, og de skal gi kommunene bedre oversikt og gjøre det enklere å ta gode beslutninger om kommunen skal innføre nye løsninger.

Samtidig har vi den siste tiden også jobbet tett med KS og andre nasjonale organ for å rydde i, og utvikle den nasjonale strukturen. Rollen til digitaliseringsnettverkene blir tydeligere og mer konkret, og en spisset nasjonal samstyringsstruktur som inkluderer ulike utvalg vil bidra til en bedre total ressursutnyttelse. Med tydeligere roller vil de ulike offentlige aktørene som koordinerer digitaliseringen av offentlig sektor, bidra til å øke gjennomføringskraften i de ulike prosjektene som kommer de neste årene.

Personlig sitter jeg med en følelse av at dette nå begynner å sette seg, både lokalt og nasjonalt. For vår del så har etableringen av Arbeidsutvalget vært en ubetinget suksess, og gjør at vi i større grad enn tidligere klarer å være tett på kommunene, og lettere fange opp behovene til de enkelte organisasjonene. I den anledning vil jeg takke John-Egil Osteig, Bjarte Våge, Espen Kverneland og Anne Katrine Løklingholm Kjos for innsatsen i AU til nå, og jeg gleder meg til å utvikle dette videre sammen med dere.

En stor takk til alle andre også som har bidratt til at Digi Rogaland går i riktig retning!

Dette engasjementet er viktig!

For Digi Rogland er mer enn sekretariatet, AU, ressursgruppen og faggruppene. Digi Rogaland er oss – kommunene i Rogaland. Hver kommune, og hver enkelt ansatt.

Med det vil jeg ønske dere alle en riktig god sommer.

Vi sees til høsten

Rune Hauge

Direktør Digi Rogaland

Sekretariatet har sammen med arbeidsutvalget laget et veikart som viser hvilke prosjekter som er på vei. Dette skal gi kommunene tid til å prioritere ressurser og legge relevante prosjekter inn i budsjettene.

image

Styringsgruppen har vedtatt å gjøre endringer i faggruppestrukturen. Ved siden av flere mindre endringer legges faggruppen for Samordnet IT-drift blir ned, og en faggruppe for data og innsikt etableres.

Påmeldingen til Digihelsestasjon er åpen

Nytt forslag til fremstilling av strategi

En nytt forslag visuell fremstilling av strategien setter innbyggerne i sentrum

Styringsgruppemøter siden sist

17. februar 2021

15. mai 2021

Nyhetssaker siden sist

Bli med i faggruppen for prosessforbedring og gevinstarbeid

Digi Rogaland inviterer til en digital første samling i den nye faggruppen.

Kommunene i Rogaland gjør seg klare til å innføre Digihelsestasjon

15 av kommunene i samarbeidet samlet seg til en workshop for å forberede innføringen av Digihelsestasjon.

Fagdag: En trygg digital hverdag

Faggruppen for informasjonssikkerhet og personvern inviterer til fagdagen En trygg digital hverdag

Midler til utbredelse av smartteknologi

Statsforvalteren har tildelt prosjektet Utbredelse av smartteknologi 1,5 millioner kroner

Endringer i faggruppestrukturen

På styringsgruppemøtet i mai vedtok styringsgruppen å gjøre endringer i faggruppestrukturen

Digi Rogaland representert i nasjonale utvalg

KS har etablert nye grupper for å knytte digitaliseringsnettverkene tettere på nasjonale prosesser.