h

Let’s Work Together

hello@makoto.com

m. Conference

Via Appia Antica,
224, 00179 Roma, Italy
+1 312 749 8649

Statsforvalteren har tildelt prosjektet Utbredelse av smartteknologi 1,5 millioner kroner 

– Vi er klare til å ta det neste steget innenfor sensorteknologi, sier Terje Rygh i Digi Rogaland. 

Fem kommuner søkte sammen 

Til sammen fem søkte om midler, da Statsforvalteren lyste ut skjønnsmidler for 2021. Nå skal kommunene Gjesdal, Tysvær, Karmøy, Sola og Sandnes teste ut hvordan de kan bruke sensorer til å hente inn nyttig informasjon slik at de på en mer treffsikker måte kan sette inn tiltak der det er nødvendig. I tillegg skal Stavanger være med i prosjektet, men ettersom de allerede hadde satt av penger til prosjektet i eget budsjett var de ikke med i søknaden som ble sendt til Statsforvalteren. 

Bygger videre på klimaplattformen 

Prosjektet bygger videre på teknologien som ble utviklet i arbeidet med Klimaplattformen i 2020. En viktig nøkkel i dette arbeidet er Stavanger kommunes datasjø, og Stavanger har sagt seg villige til at de andre deltagerkommunene kan lagre data fra sensorene i denne datasjøen. 

– Dette er en kjempegod mulighet til å følge opp tanken om å gjøre datasjøen tilgjengelig for alle medlemskommunene i Digi Rogaland, sier prosjektleder for datasjøprosjektet i Stavanger kommune, Eva Jenseg 

Sensorene som ble brukt i klimaplattformprosjektet blir brukt til å måle vannstand, men nå skal kommunene finne andre bruksområder og for eksempel bruke sensorene til å f.eks. overvåke overvåking av kjøreforholdene på veiene og vannkvalitet i de respektive kommunene.  

Felles kompetanse, leveranse og teknologi 

Når flere kommuner går sammen om et teknologisk prosjekt som dette får vi i Rogaland en unik mulighet til å utvikle felles kompetanse og teknologi på tvers av kommunegrensene. Samtidig så vil prosjektet levere et likt produkt til innbyggere, næringsliv og kommuneorganisasjonen i de ulike kommunene, som igjen fører Rogaland nærmere Digi Rogalands visjon om at folk i Rogaland har lik tilgang til digitale løsninger.  

Det ble søkt om 3,5 millioner kroner, og den nedskalerte budsjettrammen gjør at kommunene nå er i gang med å sette en prosjektorganisasjon, identifisere behov, finne riktig skala på prosjektet og en fornuftig tidsplan for utrullingen av prosjektet. 

Les mer om prosjektet Utbredelse av smartteknologi

Les mer om prosjektet Klimaplattform