h

Let’s Work Together

hello@makoto.com

m. Conference

Via Appia Antica,
224, 00179 Roma, Italy
+1 312 749 8649

På styringsgruppemøtet i mai vedtok styringsgruppen å gjøre endringer i faggruppestrukturen 

Innspill fra ressursgruppen og AU 

Basert på innspill fra kommunene og AU ble det foreslått til styringsgruppen å gjøre endringer i faggruppestrukturen. På styringsgruppemøtet i mai vedtok styringsgruppen å gjennomføre de foreslåtte endringene. Det betyr at noen faggrupper blir lagt ned, andre kommer inn og noen blir endret. 

Smartkommune inn i Digi Rogaland 

Det har blitt besluttet at Smartkommune-samarbeidet avvikles. For å sikre kontinuitet flyttes arbeidet inn under Digi Rogaland-paraplyen, inn i faggruppen for Plan, bygg og geo-data. Det har fra før av vært sterke koblinger mellom Smartkommune og faggruppen, men nå blir all aktivitet samlet i Digi Rogaland, for å gi arbeidet med fagområdet ytterligere momentum og gjennomføringskraft. 

Informasjonssikkerhet og personvern blir en faggruppe 

Personvern og informasjonssikkerhet er sentrale temaer innenfor digitalisering og for å få en bredere faglig kompetanse og flere perspektiv i begge faggruppene slås de sammen for å tilrettelegge for flere deltagere på samlingene og styrke posisjonen til begge fagfelt internt i Digi Rogaland. 
 
Denne sammenslåingen er også i tråd med organiseringen til både KS og flere andre digitaliseringsnettverk. 

En gruppe avvikles, en opprettes 

På grunn av generell lav interesse for et samlet samarbeid mellom alle kommunene i Rogaland innenfor IT drift har det blitt bestemt at faggruppen for IT-drift og infrastruktur avvikles. Det har allerede blitt gjennomført et forprosjekt som har utforsket muligheten for et samarbeid, og dataene fra dette arbeidet blir lagret, og kan tas frem om dette skulle bli aktuelt i fremtiden. 

Samtidig har det kommet flere innspill på at kommunene må være mer datadrevne i egen drift, og trenger kompetanse innenfor innsikt og bruk av egne data. Derfor blir det nå etablert en faggruppe for Data og innsikt. Sekretariatet setter nå i gang med arbeidet for å fylle denne faggruppen og finne en leder. 

Gevinstarbeid blir en del av prosessforbedring 

Det jobbes nå med å finne en ny leder til faggruppen for prosessforbedring. Samtidig ser kommunene behov for at arbeidet med å identifisere og hente ut gevinster fra digitaliseringsprosjekter blir en større del av arbeidet med å forbedre prosesser. Derfor inkluderes dette arbeidet med prosessforbedring, og faggruppen endret navn til prosessforbedring og gevinstarbeid.