h

Let’s Work Together

hello@makoto.com

m. Conference

Via Appia Antica,
224, 00179 Roma, Italy
+1 312 749 8649

KS har etablert nye grupper for å knytte digitaliseringsnettverkene tettere på nasjonale prosesser. 

Fag og prioriteringsutvalg eHelse 

I tillegg skal Kristine Skjøthaug fra Stavanger kommune sitte i et nytt fag og prioriteringsutvalg for e-helse. Skjøthaug jobber også tett med sekretariatet innenfor e-helse, og hennes rolle i utvalget vil være en styrke for Digi Rogaland som helhet. 

Utvalget skal gi innspill og råd til pågående nasjonale e-helsetiltak, inklusive Covid-19, Akson/felles kommunal journal, legemiddelområdet, helhetlig samhandling, velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging m.v. I tillegg vil utvalget bidra med prioritering av nasjonale e-helseportefølje for utbredelse, sett i lys av regionale og lokale behov.  

Utvalget settes inn i samstyringsmodellen for kommunal sektor, på samme nivå som fagrådene for arkitektur og informasjonssikkerhet, med representanter fra kommuner foreslått av regionale digitaliseringsnettverk og/eller fylkesvis KDU. 

Arbeidsmøter om nettverk for innføring av nasjonale e-helseløsninger 

For å tydeliggjøre samarbeidet og avklare roller har KS bestemt seg for at det skal gjennomføres arbeidsmøter mellom digitaliseringsnettverkene. KS eKomp og nettverk på velferdsteknologiområdet.  Formålet er å utarbeide og anbefale en felles modell for god utbredelse av nasjonale e-helseløsninger i kommunene. 

Aina Merethe Løhre fra sekretariatet deltar i møtene som representant fra Digi Rogaland.